DoporučujemeZaložit web nebo e-shop
aktualizováno: 15.08.2011 08:58:24 

Jezdecké Stezky Královéhradeckého kraje

Agroturistika - neb krajinou na koni.

V české republice se v minulosti již za první republiky rozmáhala turistika snad nejvíce na světě. Z počátku to byla pěší turistika, v poválečné době pak nastoupila cykloturistika. Česká republika se tak může honosit více jak stoletou tradicí, kdy rozvojem turistických tras, o které Se stará Klub českých turistů, kdy se významně podílí na využívání volného času za poznáním přírodních krás této země. Nemalou měrou přispívá i k zlepšení zdravotního stavu účastníků,pobytem v přírodě. Změnou politického systému v našem státě přispělo rozšíření chovatelů koní a zároveň i nadšenců milovníků tohoto ušlechtilého zvířete, kteří mají zájem toulkami přírodou na jeho hřbetě. Milovníci jízdy na koních vědí, že podle starého arabského přísloví „Nejkrásnější pohled na svět, je ze hřbetu koně“. Vstupem do Evropské unie se pak naskýtá příležitost jako v okolních státech rozvíjet vedle jezdeckých sportů také turistika na koni. Rozvojem turistiky, ať už pěší, na kole i na koni bude znamenat rozvoj venkova, k němuž kůň odjakživa patřil.Za tímto účelem v rámci obnovy venkova vznikají občanská sdružení, která v rámci aktivit hledají zájemce o vybudování Jezdeckých stanic , mezi kterými pak budou vznikat Jezdecké stezky. Tím se také vytváří prostor pro podnikatelskou činnost a případné pracovní příležitosti. Možnost ekonomického přínosu, tak jako v ostatních zemích jsou příležitosti v oborech pohostinství, ubytování, turistických kanceláří a živností kovářů, dopravců zvířat, veterinárních techniků atd. Tato akce se však neobejde bez pomoci a podpory dalších organizací v rámci regionu.

Jak jsme na tom v Královehradeckém kraji.

Na jaře 2005 se na základě ankety sešlo několik chovatelů koni a příznivců turistiky na koni a založilo Občanské sdružení Jezdecké stezky Královehradeckého kraje a navázalo spolupráci z Občanským sdružením Jezdecké stezky Východních Čech se sídlem Ranch LL Kovářov u Sečské přehrady. Z předsedou sdružení p. Laškem bylo na Valné hromadě dohodnuto pokračování trasy Jezdecké stezky, která vede z oblasti Jižních Čech napříč republikou od jihu k severu přes Pardubický kraj a dále pokračovat z Kříčně Královehradeckým krajem přes Krkonoše až na hranice s Polskem. Protože prvotní zájem členů Občanského sdružení o jezdecké stanice vypovídal daný směr na Krkonoše, bylo započato s trasováním z Kříčně do Kunčic u Nechanic, odsud na Podlužní mlýn v Cerekvici n/Bystřicí, Hřebčína v Jeníkově u Miletína, Úhlejova pod Zvičinou, Vítěznou u Dvora Králové n/Labem, Bolkova u Rudníku a přes pohoří Krkonoš do Horních Albeřic, kde je turistický přechod do Polska. Tím vzniká hlavní páteřní stezka z oblasti Horních Rakous napříč Českou republikou do Polska a tam v budoucnu až k Baltickému moři do oblasti Sopot.

Podle čeho se v kraji orientovat ?

Páteřní stezka je Klubem Českých turistů označena č. 103. Samotné značení budou provádět proškolení dobrovolníci z řad členů o.s.kteří jsou proškoleni oblastními rektory KČT. Pro značení Jezdeckých stezek jsou určeny značky o rozměru 10x10cm v bílém podkladě a uprostřed terč o průměru 6cm v barvě červené pro stezku páteřní. Značka 10x10cm uprostřed terč v barvě modré slouží pro stezky Oblastní, které mají účel procházet zajímavými místy k poznání kraje a jeho pamětihodnosti do okruhu 30km od Jezdecké stanice, nebo od stanice ke stanici. Značka 10x10cm na bílém podkladě s terčem v barvě zelené je značení jezdecké stezky v okruhu do 10km za účelem jízdy na koni pro zájemce s průvodcem a méně zdatné jezdce, po případě na zapůjčených koních. Posledním značením je značka 10x10cm s terčem v barvě žluté, kterou jsou označeny stezky propojovací, jako třeba spojka od hlavní stezky, která vede k Jezdecké stanici a nebo propojovací z jedné stezky na druhou. Toto značení bude také používáno v turistických mapách. Současně na těchto mapách budou značeny Jezdecké stanice,možnosti stravovací, ubytovací, nebezpečná místa, kdy se trase nemohla nezbytně vyhnout, na příklad železniční přejezd, mosty, více frekventovaná silnice, podjezdy atd. Na druhé straně mapy jsou značeny turisticky zajímavá místa, kontakty na veterináře, přepravce zvířat, kováře, po případě další informace.

Jaké jsou další plány ?

Jak už bylo uvedeno, o Jezdecké stanice je zájem. Je to prakticky forma jak dostat na venkov větší účast turistů, zviditelnit památky a krásy naší přírody. Věříme, že se podstatně změní i ekonomická situace venkova, vznikem dalších Jezdeckých stanic, kde počítáme protkat jezdeckými stezkami další území Podorlicka, Orlicka a Českého ráje. Majitelé Jezdeckých stanic budou zodpovědny za informovanost jezdců na trasách. Ti se také podíleli na jejich vyhledávání, neboť nejlépe terén kolem stanice znají a za jakých podmínek lze projet stezku bez úhony. Prvořadým cílem pro letošní rok je naplnění Projektu značení Páteřní a Oblastních stezek v oblastech Královehradecka, Podzvičinska a Kladského pomezí. To však bude přinášet nemalé úsilí zabezpečit materielně celé akce finančními prostředky. Na tom také záleží do jaké míry bude naplněna naše snaha se celého projektu zdařile zhostit. Potom se ukáže zda budeme schopni postupovat dále na stezkách, které povedou k propojení již vybudovaných tras směrem na kraj Liberecký, směrem přes kraj Vysočinu na Moravu a přes kraj Pardubický na kraj Středočeský. Tyto cíle jsou součásti jako dílčí plány v pojetí celorepublikového sjezdu Občanských sdružení na Ministerstvu pro místní rozvoj. Královehradecké občanské sdružení je zatím v plenkách oproti ostatním krajům a je smutné, že občanské aktivity jsou nastaveny tak, aby získávali finanční podporu u sponzorů. Čas ukáže zda společnost, ve které se nacházíme si Agroturistiku pojme za své po propagacích prostřednictvím denního tisku, televize, komerčních rádií a internetu. Jaká bude pomoc ze strany statutárních orgánů kraje a zejména orgánů obcí v nichž se Jezdecké stanice budou utvářet.

Karel Hynek-předseda sdružení

Agroturistika...